Používané metody

Vojtova metoda

Byl to jeden z mých můj prvních kurzů a já jsem věděla, že to bude na pořád. Profesor Vojta zkrátka přeskočil hned několik století. Jeho princip je základem pro mnoho dalších metodik v našem oboru. Zatím nevím o tom, že by ho mohlo nahradit něco jiného, obzvláště pokud potřebujeme natrénovat určitý pohyb. Většina ostatních metodik se orientuje na uvolnění, eventuálně izolované posílení svalů, u cvičení Vojty však dochází k probuzení vrozených pohybových programů, které se nachází u každého jedince.
Přestože mám osvědčení o registraci k samostatnému výkonu bez lékařského dohledu od MZ a Vojtovu metodu praktikuji přes 22 let, jsem zvyklá pracovat týmově a mám-li pocit, že je to pro dítě lepší, neváhám konzultovat svoje erudovanější kolegy z Vojtovy společnosti v Praze.5

Cvičení Vojty versus tatínkové
vojtova_metoda.jpg
mojzisova.jpg

Metoda Ludmily Mojžíšové

Kdysi jsem váhala jsem, zda si tento kurz udělat, ale dnes jsem za něj ráda. Veřejnost tuto metody zná hlavně v souvislosti s možnou pomocí při neplodnosti žen, já dodávám, že je v tomto směru účinná i mužů. Používám ji také při funkčních poruchách pohybového aparátu, blokádách žeber, u skolióz, k léčbě bolestivé či naražené kostrče. Výsledky jsou zvláště patrné těsně po úrazu.

Mojí učitelkou metody L. Mojžíšové je Hana Volejníková.

Přečtěte si o této metodě článek, který vyšel na webu mezizenami.cz a zároveň i ve čtvrtletníku Zdravě myslet, zdravě žít – zima 2016.

Techniky měkkých tkání
a mobilizační techniky

Toto je prostě alfa a omega naší práce, v naší zemi je, doufám, už jen málo fyzioterapeutů, kteří by tímto kurzem neprošli. Pro mě to byl jeden z mála velice systematických, propracovaných a kvalitních kurzů, za který jsem Marii Michkové velmi vděčná. Navíc jsem měla to štěstí pracovat přímo s nestorem české fyzioterapie prof. Lewitem a učit se tedy přímo od autora manipulační léčby.

Využítí technik měkkých tkání a mobilizačních technik je široké – funkční poruchy pohybového aparátu, bolesti kloubů, svalů, blokády, bolesti hlavy, vadné držení těla, skoliózy…

mekke_tkane.jpg
synergicka_terapie.jpg

Synergická reflexní terapie

Využívá současného působení několika technik – například techniky měkkých tkání a mobilizační techniky, akupresurní body, ošetření reflexních zón na nohou, reflexní terapie a dalších. Kombinací těchto metod dojde k synergickému účinku, tedy k jeho navýšení, v jehož důsledku pak terapie působí téměř na všechny tělní systémy a orgány. Navíc má velmi široké použití – od dětí po seniory a napříč diagnózami. Kýžený efekt je patrný zejména u neurologických postižení projevujících se spasticitou.

Velice podrobně si o synergické a reflexní terapii můžete přečíst na webu ISRT.

Cvičení podle Feldenkreise

Feldenkreis je jako stvořený pro typické Evropany, pro které je jóga nestravitelná. Ať už proto, že nechtějí dlouze setrvávat v ásánách, které jsou pro ně bolestivé nebo proto, že je pro ně jóga moc statická. Přitom technikou Feldenkreise dosáhneme podobných příjemných efektů – soustředění, procítění vlastního těla, lepší koordinace, menší bolestivosti, lepší ekonomiky pohybu. Při jednotlivých návštěvách se s pacienty zaměřuji vždy jen na určitou část, zato důkladně. Prvky Feldenkreise úspěšně využívám i při cvičení jógy v průpravných cvicích.

Přiznám se, že na tom ujíždím zejména poslední rok. Bohužel jsem neměla štěstí poznat autora osobně a kurz mi nedal víc než publikace. Tak jsem se vrátila k literatuře a studovala sama.

feldenkreise.jpg
hermachova.jpg

Fyzioterapie funkce C.M.H. Hermachové - Lewitové

Clara Marie Hana Hermachová – Lewitová vyvinula způsob, jak se podívat na pacienta jinak než jenom jako na systém jednotlivých svalových či kostních struktur. Zajímá ji, které části těla jsou v napětí (včetně svalů obličeje) a v jakém vztahu jsou k ostatním částem těla. Terapie využívá jemnou techniku doteků, kterými napětí optimalizuje. Terapeut učí pacienta vnímat vlastní tělo a zacházet s ním tak, aby své obtíže minimalizoval a aby byly jeho pohyby ekonomičtější. Je to práce svobodná, duchaplná a kreativní.

Individuální a skupinové cvičení

V průběhu terapie, kdy jsou akutní potíže již stabilizovány, dostává pacient jednoduché korekční cviky, které směřují k tomu, aby se daný problém neopakoval. Po proběhlé terapii většinou odchází s doporučením ke skupinovému cvičení nebo s cvičební jednotkou vytvořenou na míru. Sestavování individuální cvičební jednotky přizpůsobuji fukční poruše pacienta, jeho věku, ale i povaze.

Ke cvičení používám různé pomůcky (overbally, velké gymnastické míče, elastická lana, široké gumy – Brűgger, balanční plochy).

individualni_cviceni.jpg

Jóga - hathajóga

Hathajóga je moje láska a cvičím ji přes dvacet let. Dodnes dávám přednost klasické józe, i když do hodin zahrnuji cvičení podle Feldenkreise a prvky Čchi-kung. Z pohledu terapeuta se mi líbí zejména využítí afirmací v ásánách i dechové průpravy k pránájámě.

Jsou určena pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat, cítit se lépe, popřípadě zlepšit držení svého těla, ale především pro ty, na které doléhá stres a s ním spojené obtíže zdravotního charakteru jako jsou např.:

  • chronické bolesti zad
  • vysoký krevní tlak
  • bolesti kloubů
  • deprese, úzkost, neklid

Cvičební jednotky vždy přizpůsobuji momentálním obtížím jednotlivců. Proto cvičíme v malé skupině (maximálně 8 lidí). Hodiny jsou pravidelně obměňovány tak, abychom vždy důkladně procvičili celé tělo. Vždy ale zahrnují dechová cvičení, přípravné cviky, koncentrační cvičení, základní ásány a relaxaci. Vše za doprovodu příjemné hudby.

Momentálně vedu jógu pouze individuální formou v rámci terapie. Informace a přihlášky prosím mailem.

Terapie s využitím
craniosacrálního rytmu

Zejména v poslední době mi hodně učarovala craniosacrální terapie, jejíž výsledky bývají velmi pozoruhodné a její aplikace na pacienta bývá velkým pocitovým dobrodružstvím pro obě strany. Její aplikace je velmi rozmanitá.

Platí však zde to, co u kterékoliv metody – není všelék a nemusí být vždy pro všechny.
Ale tak to holt v medicíně chodí. Je třeba trpělivě  hledat tu správnou cestu …..

Dne 13.11.2023 jsme spustili nový rezervační systém! Objednání je možné zde.

Děkujeme a přejeme pěkný den

Od 01.01.2024 dochází k následné úpravě ceníku za fyzioterapii (dospělí - 1.000Kč, děti 800Kč)

This will close in 20 seconds