Váš průvodce
světem fyzioterapie

Fyzioterapie dosahuje v posledním letech obrovského rozmachu a zároveň záběru medicínského . Lidské tělo je celek, v němž je vše propojeno a vše se vzájemně ovlivňuje. Tak se může stát, že během terapií např. v oblasti kyčelního kloubu , může dojít k vymizení letitých obtíží např. gastrointestinálního traktu. Snažím se učit pacienty, aby byli vnímavější k sobě, aby k léčbě zaujali aktivnější přístup. Neznamená to však, že by všichni měli denně cvičit do úmoru, Každý je jiný a posuzuji vždy individuálně.

Jsem takovým průvodcem na jejich cestě k zlepšení jejich problémů. 

Marketa-Janska-1

Markéta Jánská

Fyzioterapeutka s atestací
Pracuji bez lékařského dohledu
Činnosti
léčba poruch pohybového aparátu – přes bolestivé stavy, akutní či chronické, poruchy vývoje pohybu u dětí i dospělých
Vzdělání
Fyzioterapeutka s atestací
Ordinace
registrované nestátní zdravotnické zařízení Praha 8 – Libeň, Všenory
Dostupnost
Praha 8 – Libeň
Všenory

Používané metody

Byl to jeden z mých prvních kurzů a já jsem věděla, že to bude na pořád. Profesor Vojta zkrátka přeskočil hned několik století. Jeho princip je základem pro mnoho dalších metodik v našem oboru. Zatím nevím o tom, že by ho mohlo nahradit něco jiného, obzvláště pokud potřebujeme natrénovat určitý pohyb. Většina ostatních metodik se orientuje na uvolnění, eventuálně izolované posílení svalů, u cvičení Vojty však dochází k probuzení vrozených pohybových programů, které se nachází u každého jedince.

Cvičení Vojty versus tatínkové

Pro cvičení s miminky Vojtovou terapií jsou většinou rozhodnuté maminky. Já však považuji za nesmírně důležité, aby alespoň na první terapii přišli rodiče oba. Mají-li zájem i babičky a tchyně (a nejsou přehnaně úzkostlivé), vezměte je s sebou taky. Moje zkušenost je totiž taková, že dokud ke spolupráci nezískám tu nejdůležitější část rodiny, tedy její hlavu, nebývá naše společná práce zdaleka tak efektivní, jak by být měla. Moje úsilí se tedy kromě samotného cvičení s dítětem zaměřuje na to, abych otcům dětí názorně, prakticky i věděcky vysvětlila, že důsledné cvičení dle Vojty stojí za překonání nejedné překážky. A že se bez jejich spolupráce nebude jejich drobeček s velkou pravděpodobností vyvíjet tak dobře, jak by si jistě přáli. Pokud muž pochopí, přestane si zacpávat uši nebo raději utíkat s kamarády na pivo, má dítě s jinak ne příliš veselou prognózou, mnohonásobně větší šanci překonat překážky, které mu život připravil. A o to přece jde.

Kdysi jsem váhala jsem, zda si tento kurz udělat, ale dnes jsem za něj ráda. Veřejnost tuto metody zná hlavně v souvislosti s možnou pomocí při neplodnosti žen, já dodávám, že je v tomto směru účinná i mužů. Používám ji také při funkčních poruchách pohybového aparátu, blokádách žeber, u skolióz, k léčbě bolestivé či naražené kostrče. Výsledky jsou zvláště patrné těsně po úrazu.

Mojí učitelkou metody L. Mojžíšové je Hana Volejníková.

Přečtěte si o této metodě článek, který vyšel na webu mezizenami.cz a zároveň i ve čtvrtletníku Zdravě myslet, zdravě žít – zima 2016.

Toto je prostě alfa a omega naší práce, v naší zemi je, doufám, už jen málo fyzioterapeutů, kteří by tímto kurzem neprošli. Pro mě to byl jeden z mála velice systematických, propracovaných a kvalitních kurzů, za který jsem Marii Michkové velmi vděčná. Navíc jsem měla to štěstí pracovat přímo s nestorem české fyzioterapie prof. Lewitem a učit se tedy přímo od autora manipulační léčby.

Využítí technik měkkých tkání a mobilizačních technik je široké – funkční poruchy pohybového aparátu, bolesti kloubů, svalů, blokády, bolesti hlavy, vadné držení těla, skoliózy…

Využívá současného působení několika technik – například techniky měkkých tkání a mobilizační techniky, akupresurní body, ošetření reflexních zón na nohou, reflexní terapie a dalších. Kombinací těchto metod dojde k synergickému účinku, tedy k jeho navýšení, v jehož důsledku pak terapie působí téměř na všechny tělní systémy a orgány. Navíc má velmi široké použití – od dětí po seniory a napříč diagnózami. Kýžený efekt je patrný zejména u neurologických postižení projevujících se spasticitou.

Velice podrobně si o synergické a reflexní terapii můžete přečíst na webu ISRT.

Feldenkreis je jako stvořený pro typické Evropany, pro které je jóga nestravitelná. Ať už proto, že nechtějí dlouze setrvávat v ásánách, které jsou pro ně bolestivé nebo proto, že je pro ně jóga moc statická. Přitom technikou Feldenkreise dosáhneme podobných příjemných efektů – soustředění, procítění vlastního těla, lepší koordinace, menší bolestivosti, lepší ekonomiky pohybu. Při jednotlivých návštěvách se s pacienty zaměřuji vždy jen na určitou část, zato důkladně. Prvky Feldenkreise úspěšně využívám i při cvičení jógy v průpravných cvicích.

Přiznám se, že na tom ujíždím zejména poslední rok. Bohužel jsem neměla štěstí poznat autora osobně a kurz mi nedal víc než publikace. Tak jsem se vrátila k literatuře a studovala sama.

Clara Marie Hana Hermachová – Lewitová vyvinula způsob, jak se podívat na pacienta jinak než jenom jako na systém jednotlivých svalových či kostních struktur. Zajímá ji, které části těla jsou v napětí (včetně svalů obličeje) a v jakém vztahu jsou k ostatním částem těla. Terapie využívá jemnou techniku doteků, kterými napětí optimalizuje. Terapeut učí pacienta vnímat vlastní tělo a zacházet s ním tak, aby své obtíže minimalizoval a aby byly jeho pohyby ekonomičtější. Je to práce svobodná, duchaplná a kreativní.

V průběhu terapie, kdy jsou akutní potíže již stabilizovány, dostává pacient jednoduché korekční cviky, které směřují k tomu, aby se daný problém neopakoval. Po proběhlé terapii většinou odchází s doporučením ke skupinovému cvičení nebo s cvičební jednotkou vytvořenou na míru. Sestavování individuální cvičební jednotky přizpůsobuji fukční poruše pacienta, jeho věku, ale i povaze.

Ke cvičení používám různé pomůcky (overbally, velké gymnastické míče, elastická lana, široké gumy – Brűgger, balanční plochy).

Hathajóga je moje láska a cvičím ji přes dvacet let. Dodnes dávám přednost klasické józe, i když do hodin zahrnuji cvičení podle Feldenkreise a prvky Čchi-kung. Z pohledu terapeuta se mi líbí zejména využítí afirmací v ásánách i dechové průpravy k pránájámě.

Jsou určena pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat, cítit se lépe, popřípadě zlepšit držení svého těla, ale především pro ty, na které doléhá stres a s ním spojené obtíže zdravotního charakteru jako jsou např.:

  • chronické bolesti zad
  • vysoký krevní tlak
  • bolesti kloubů
  • deprese, úzkost, neklid


Cvičební jednotky vždy přizpůsobuji momentálním obtížím jednotlivců. Proto cvičíme v malé skupině (maximálně 8 lidí). Hodiny jsou pravidelně obměňovány tak, abychom vždy důkladně procvičili celé tělo. Vždy ale zahrnují dechová cvičení, přípravné cviky, koncentrační cvičení, základní ásány a relaxaci. Vše za doprovodu příjemné hudby.

Momentálně vedu jógu pouze individuální formou v rámci terapie. Informace a přihlášky prosím mailem.

Zejména v poslední době mi hodně učarovala craniosacrální terapie, jejíž výsledky bývají velmi pozoruhodné a její aplikace na pacienta bývá velkým pocitovým dobrodružstvím pro obě strany. Její aplikace je velmi rozmanitá.

Platí však zde to, co u kterékoliv metody – není všelék a nemusí být vždy pro všechny. Ale tak to holt v medicíně chodí. Je třeba trpělivě  hledat tu správnou cestu…

Do práce rehabilitačních sester jsem se zamilovala už jako dítě, kdy jsem po těžkém úrazu trávila v jejich péči spoustu času. Už tehdy mě fascinovalo, že člověk člověku může účinně pomoci svýma rukama. Jistěže nejenom pomoci – dětství prožité ve společnosti dvou starších bratrů dá člověku zase spoustu jiných užitečných žďuchanců do života.

Později, zatímco většina mých vrstevníků poznávala taje lidského těla na diskotékách, já jsem sebe samu začala vnímat přes úžasnou sílu jógy. Začalo mi být jasné, že se budu lidské tělesné stránce věnovat profesně a jsem dodnes vděčná svým rodičům za to, že mi při výběru povolání dali plnou svobodu i podporu. K mému oboru mě společně s dalšími momenty v životě přivedla i knížka brněnské autorky Jany Liberdové Cesta ke zdraví, velice silná četba ze života tělesně oslabených a jejich mnohdy skrytých možnostech rozvoje.
Na škole jsem pak pochopila, že mi nikdy nebude stačit jen to, co se dozvím z učebnic. Že člověk jako celek je daleko složitější, ale že se přes vnímání lidského těla lze přiblížit k jeho podstatě. A že je potřeba na tom neustále pracovat.

Certifikace a absolvované kurzy

Dne 13.11.2023 jsme spustili nový rezervační systém! Objednání je možné zde.

Děkujeme a přejeme pěkný den

Od 01.01.2024 dochází k následné úpravě ceníku za fyzioterapii (dospělí - 1.000Kč, děti 800Kč)

This will close in 20 seconds