Fyzioterapie a rehabilitace
dětí

deti

První návštěva

První návštěva zahrnuje vyšetření spontánní motoriky. Dítě umístím na rehabilitační stůl – kojenec bude svlečený, starší dítě ve spodním prádle. Zajímá mě, jak jeho skutečný vývoj odpovídá tomu, co by v daném období mělo umět, provedu si alespoň orientačně tzv. polohové reakce a primitivní reflexologii (podrobné vyšetření provádí samozřejmě lékař neurolog).

Pokud máte jakákoli lékařská vyšetření a nálezy, vezměte je s sebou. Dále si přineste vlastní látkovou plenu (raději dvě) a nezapomeňte na teplé ponožtičky (dva páry).

Konkrétní terapii dětí vždy přizpůsobuji jejich věku a stavu.
S dětmi nad 1 rok a dále se cvičí dle jejich spolupráce , ale hlavně podle závažnosti stavu, je to dost individuální.

Rodiče přibližně dvouletého neposedy jistě potvrdí, jak je těžké ho ke spolupráci přesvědčit.

Ordinace

Praha – Libeň

Ordinace

Všenory

Spolupráce s rodičem

Vyšetření dítěti nezpůsobí žádnou bolest, je však důležité, aby byl rodič připraven na to, že budu s jeho dítětem manipulovat a byl v klidu – klidný rodič = klidné dítě. Podle výsledku vyšetření pak rodičům vysvětlím, v čem vidím hlavní nedostatek, jaký bude náš cíl v rehabilitaci a jakými metodami k němu budeme směřovat.
Začneme s nácvikem určitého cviku (u kojenců jde především o Vojtovu reflexní lokomoci), který předvedu sama na dítěti, vysvětluji, co mají rodiče sledovat, co se děje. Pak se rodiče učí přímo na dítěti – vedu jejich ruce, vysvětluji tlaky, směry, délku působení atd. Vítám jejich otázky, které zodpovím, jak nejlépe dovedu.

Děti do 1 roku

Děti do 18 let

Fyzioterapie a rehabilitace
pro dospělé

zada.jpg

První návštěva

Každá léčba je zahajována kineziologickým rozborem, pacientovou anamnézou – pracovní i osobní a doporučením vhodné terapie. Máte-li nějaké nálezy od lékaře, které se týkají potíží, se kterými za mnou přicházíte, vezměte je s sebou.

Kineziologický rozbor zahrnuje vyšetření pohledem – vyšetřím si Vás při stoji zepředu, zezadu, z boku. Pohmatem vyšetřím nejčastěji zkrácené nebo oslabené svaly, blokády, posunlivost vašich tkání a kloubní rozsah. Ukážete mi, jak si sedáte a vstáváte i jak chodíte. Více pak dle konkrétních obtíží, se kterými za mnou přicházíte. V průběhu vyšetření se Vás budu ptát na to, jak pracujete, kolik hodin denně trávíte v autě, před počítačem, kolik času věnujete regeneraci, jaké sporty provozujete.
Dále mě bude zajímat jaké nemoci jste od nejútlejšího dětství prodělali (nemyslím rýmičku) – boreliózy, mononukleózy, menigitidy, encefalitidy, úrazy, zlomeniny, operace a chronické choroby i to, jaké léky užíváte. Je tedy dobré dát si tyto informace trošku dohromady ještě před tím, než se uvidíme.

A když už o tom budete přemýšlet, rozmyslete si také, Co očekáváte ode mě – jestli je to zázrak, nebo jestli jste připraveni na zlepšení svého stavu pracovat.

Ordinace

Praha – Libeň

Ordinace

Všenory

Věřím tomu, že v těle je zapsána spousta informací. Proto jsou pro mě dospělí pacienti vždy velkým dobrodružstvím. Každý je originál. Řekla bych, že se na člověka – díky tomu, že mám různé školy a různé pohledy – dokážu podívat z různých stran. Někdo tomu říká celostní přístup. Zkušenost tu má stejně důležitou úlohu jako intuice. Proto jsem ráda, že jsem žena – v tomhle ohledu to máme my terapeutky trochu snazší než muži.

Pacienti mě opravdu zajímají (i pacientky, samozřejmě!). Řekla bych, že jsem obdařena schopností přesvědčit je, aby v péči o svou tělesnou stránku pokračovali i po vyčerpání všech léčebných terapií. Nejednou jim přijde naprosto samozřejmé navázat na terapii celkovou rehabilitací, cvičením na míčích, individuální cvičební jednotkou nebo třeba jógou. Na což jsem opravdu hrdá.